ဘာသာ ေရးအ ေပၚအထင္ အျမင္ တစ္ခ်ိဳ႔

Advertisements

ကမာ႓အသစ္စိန္ေခၚမွုအသစ္ သိပံၸပညာအသစ္

ပထမကမာ႓သားေတြဟာဆို ရွယ္လစ္စနစ္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ရနိင္ မလား?

ငလ်င္ ေတြဟာ သ ဘာဝ ပါ ဒါေပမယ့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက ေတာ့ လူသားေတြ ရဲ့ဖန္တီးမွုပါ

(llmyanmar.org) ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြဟာ နီေပါႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းမွာသာျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။အိမိနီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊အိႏၵိယ၊ျမန္မာ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုဆိုး႐ြားလွတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြဟာတတိယကမာၻလို႔ေခၚတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာပဲ ဘာလို႔ျဖစ္ပြားေနတာလဲ။ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေတြ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေတြနဲ႔ ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြေၾကာင့္ ေျမာက္အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပမွာေနထိုင္တဲ့လူေတြ ေသေၾကပ်က္စီးၾကတယ္ ဒါမွ မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရတယ္ဆိုတာကို အင္မတန္မွၾကားရခဲပါတယ္။သဘာဝကပ္ေဘးေတြဟာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာပဲ အခ်ိဳးမညီမ်ွစြာျဖစ္ေပၚေနတာကေတာ့ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ လူေတြေျပာေနၾကျဖစ္တဲ့ အတိတ္ဘဝရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ကံေတြ ကံၾကမၼာေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္မႈမရွိပါဘူး။… Continue reading

နိင္ ငံံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန့ ၂၀၁၅

(llmyanmar.org) မိန္းမ ေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ အ ေကာင္းဆံုးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ျပီး က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ႔ အသန္မာဆံုးလက္နက္ေတြျဖစ္ပါတယ္ မ်ားျပားလွေသာမိန္းမ ေတြကဲံသို့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ အဆိုးရြားဆံုးကို ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ထားတဲဲ႔ သန္မာထက္ျမက္တဲ႔မိန္းမ ေတြ သူတို့ေတြဟာ အဆိုးရြားဆံုးအစုတ္ျပတ္ဆံုး မတရားျပဳက်င့္ ျခင္းကိုခံ ရျပီးသူတို့ေတြကိုတိုက္ခိုက္ ေနတဲံ႔အရာ ေတံြကုိဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းကဲ႔သို့ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္္ ေနပါတယ္ သူတို့ေတြကုိ သိမ္းပိုက္မစိုးမိုးနိင္ တဲ႔ သန္မာ… Continue reading

တစ္ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာ ဒုကၡသည္ပမာဏာဟာ ႀကီးထြားလာတယ္

(llmyanmar.org) တစ္ ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာဒုကၡသည္အ ေရအတြက္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့နစ္ ၃၀ အတြငိးမွာ ၅၁သန္းတိုးပြားလာခဲ႕တယ္လို့ သိပ္မႀကာခင္ ကကုလသမဂၢအစီရင္ ခံစာတစ္ ေစာင္ အရသိရပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာဒုကၡသည္အျဖစ္ေနထိုင္ သူေတြ ရဲ႔ အ ေရအတြက္ဟာ ၂၀၁၀ခုနစ္မွာ ၈၂၈ သန္းေလာက္ တိုးပြားလာခဲ႔တယ္ တျခားခန့္မွန္းခ်က္ ေတြအရဆိုလ်ွင္ အဲဒါေတြထက္ ပင္ မ်ားနိင္ ပါတယ္ အဲဒီဒုကၡသည္ေနထိုင္ သူေတြဟာ တတိယကမာ႓ကိုမ်ားစြာလြွမ္းမိုးလာခဲံ့ပါတယ္… Continue reading

စာအုပ္ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းကို ဆန့္က်င္ ဖို့ ရန္ အ ေရးႀကီးေန ဆဲဘဲ ျဖစ္ပါတယ္

(llmyanmar.org) ေမာ္ဟာတယူသန္ စာအုပ္ ေတြ နဲံတစ္ဖက္သတ္စာအုပ္ ေတြ ကဲ႔သို့စာအုပ္မ်ိဳးမ်ားနဲ႔ အသိပညာမ်ားကို ျပက္ ရယ္ျပဳခဲ႕ျပီးအျပစ္ ရွာခဲ႕ပါတယ္ စာအုပ္ ထဲဲတြင္ ေရးသားထားေသာ အ ေႀကာင္းအရာသည္ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ မွန္ ကန္ ေနပါ ေစ တရုတ္လယ္သမားမ်ားရဲ႔ ယဥ္ ေက်းမွုေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းကဲ႔သို့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ ရာျပသာနာမ်ားရွိပါတယ္ ထူးဆန္းစြာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအတြင္းတြင္ အဲဒါ ေရးထားတဲံ႔ စာအုပ္ကို က်ြန္ေတာ့္ကို… Continue reading

က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေနာက္တစ္ေန့အတြက္တိုက္ခိုက္ဖို့ ရန္ ရွင္ သန္ ရမယ္

(llburmese.org) ျပီးခဲံ့တဲံ႔သတင္းပတ္က ျမန္မာျပည္ ရဲ႔ လွုပ္ ရွားမွုေတြဟာ ျမန္မာျပည္ ရဲ့စစ္အစိုးရရဲံ႔ အႀကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုလုပ္ခဲ႕ပါတယ္ ဒီအပတ္ အ ေစာပိုင္းေလာက္ မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြဟာ ရန္ကုန္ဆီသို ့လက္ ပံတန္းမွ ပညာေရးနဲ႔လူ့အခြင့္ အ ေရးရဲံ ခ်ိဳးေဖာက္ မွုေတြအ ေပၚကန့္ ကြက္ခ်က္ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ႕ပါတယ္ ရဲမ်ားနဲ႔ စစ္တပ္မ်ားဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ရန္ကုန္ အ ေပၚခ်ီတက္ မွုကုိ ပိတ္ဆို့ထားခဲ႔ပါတယ္… Continue reading

ပထမကမာ႓ဟာ ေသမင္းတမာန္ ႀကယ္တစ္ ပြင့္ ပါ

(llmyanmar.org) အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ဖိနိပ္ခံရတဲံ့လူေတြရဲ႔အခြငိ့ အ ေရးကို ကာကြယ္ျပီးဖိနိပ္သူေတြကိုျပန္လည္တိုက္ ထုတ္မွာပါ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ ကမာ႓့အင္ ပါယာႀကီးရဲ႔ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ ပထမကမာ႓ပါ ပထမကမာ႓တစ္ခုလံုးဟာ လူသားဆန္ မွုဆီသို့ ေနာင့္ ယွက္ေနပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အခုအတြက္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ ႀကည့္ႀကည့္ပါ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ မ်ိဳးနြယ္တစ္ခုကုိ အစုလို္က္ အပံုလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း… Continue reading

အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ေခါင္းေဆာငိ မွုု ရဲ႔ အ ေျခခံသ ေဘာတရား၁၂ ခ်က္

(llmyanmar.org) အရင္း ရွင္ ဝါဒနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒဟာ လူသားဆန္ ေသာစိတ္ကို  ရုိက္ခ်ိဳးထားခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာသူေတာ္ေကာင္းတရားမရွိတဲ႔လူ့အဖြဲ႔အစည္းသာမညအဆငိ့ သာ ရွိေသာလူ့အဖြဲ႔အစည္းေလာဘႀကီးရက္ စက္ ႀကမ္းႀကဳတ္ျပီးသူ ရဲေဘာနည္းျခင္းစသည့္ လူ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုဖန္တီးေပးပါတယ္ အလင္းေရာငိ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ လူသာမန္ မွအျပင္ ဘက္သုိ့အ ေမွာင္ ဆံုးေန ရာမွ ဦးေဆာင္ လမ္းျပ ေနပါတယ္က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ေဝဒနာအားလံုးခံစားေန ရျခင္းရက္စက္ႀကင္ နာကင္းမဲံ့မွု အားလံုးစြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုအားလံုးနာက်င္ မွုအားလံုး ကိုဆန့္က်င္ ကာအလံုးစံုစစ္ပြဲကို… Continue reading

အာဖရိက ရဲံစီးပြားအဖ်က္အဆီးအတြက္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ မွုေတာင္းဆိုခ်က္

(llmyanmar.org) ဘာကင္ နာဖာဆို နိင္ ငံ ရဲံျမိဳ႕ေတာ္ အိုယူးဒတိ ဂူးမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲံညီလာခံတစ္ခုမွာ အာဖရိက နိင္ ငံမ်ားသမဂၢဟာ ပထမကမာ႓ရဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ေလ်ာ္ေႀကးေငြအျဖစ္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုဖို့ ရွိခဲံပါတယ္ အာဖရိက နိင္ ငံေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြ ေႀကာင္ သူတို့ေတြ တိုက္ ႀကီးမ်ားေႀကာင့္ အာဖရိက နိင္ ငံေတြရဲ႔ လူဦးေရ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွဳ… Continue reading

တတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြရဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွု အ ေပၚ ကန့္ကြက္ျခင္း

တတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြရဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွု အ ေပၚ ကန့္ကြက္ျခင္း (llmyanmar.org) စပိန္နိင္ ငံဘာစီလိုနာျမိဳ႔မွာျပဳလုပ္တဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုအ ေပၚအလုပ္ ကုလသမဂၢအမွုေဆာင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အာဖရိက နိင္ ငံ၅၀ ဟာ အျပင္ မွာ ထြက္ျပီးလမ္းေလ်ွာက္ခဲ႔ရပါတယ္ အဲဒီအာဖရိက နိင္ ငံေတြနဲ႔ တျခားတတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ အဲဒီ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲကို… Continue reading

ပတ္ဝန္းက်င္ ေပၚမွ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲံ႔ ေယ ဘုယ်တယ္လီဖုန္းလိုင္း

(llmyanmar.org) အရင္းရွင္ ဝါဒအဲဒီ ရွာေဖြျခင္းထဲမွ အက်ိဳးအျမတ္က က်ြန္ေတာ္တို့ကို မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းေပၚမွာ မ်ားျပားလွစြာေသာ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာပတ္ဝန္းက်င္ ကပ္ ေဘးေတြ ရွိတ႔ ဲေနရာတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ လမ္းျပခဲ႔ပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးပူေႏြးလာျခင္း သမုဒၵ ရာထဲမွ ေသ ေစနိင္ ေသာ ဇုန္မ်ား သက္ ရွိမ်ားမ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း စသည္တို့ျဖစ္ေနပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒီ ဟာ ုျပသာနာတစ္ခုပါ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ ရာ… Continue reading

စာတမ္းမ်ားက စတာလင္ ဟာ ဟစ္တလာကို ရပ္တန့္ဖို့ ရန္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အလ်ား္မ်ားဆီသို့ သြားခဲ႔ပါတယ္

(llmyanmar.org) ၁၉၃၉ ခုနစ္မွာစတာလင္ ဟာ ဖက္ဆစ္ ဂ်ာမနီက္ု ဆန့္က်င္ ဖို့ရန္ အ ေနာက္ အုပ္စု ေတြနဲံ အ ေပးအယူတစိခုကိုျပဳလုပ္ဖို ့ရန္ ႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္သိပ္ မႀကာခင္ လ်ွိဳ႔ဝွက္ အဆငိ့ အ တန္းေလ်ာ့ခ်ထားတဲ႔ စာတမ္းေတြ အရ စတာလင္ ဟာ ၁၉၃၉ ႀသဂုတ္ ၁၅ မွာ အဂၤလန္ နဲံျပင္ သစ္ နဲံပူးေပါင္းျပီး… Continue reading

ေနမင္းႀကီီးဆီမွအရိပ္မ်ားရ့ဲ အျပင္ သို

(llmyanmar.org) ေနမင္းႀကီီးဆီမွအရိပ္မ်ားရ့ဲ အျပင္ သို ့ အလင္းေရာင္ ေဆာင္  က်ဥ္းေပးသအရာ ရွိ နဲံ အင္ တာဗ်ဴးတစ္ခု (၁)ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႔ကို ေျဖႀကားဖို့ သ ေဘာတူတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔အလုပ္ ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအားလံုးကုိိအသိအမွတ္ျပဳပါတယ္  အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမွာစစ္မွန္ ေသာ ကမာ႓မွ ေတာ္လွန္… Continue reading

ဂိတ္မ်ားမွအမ်ိဳးသမီး စတာလင္ ရဲ႔ ရုရွားမွလိင္ နဲံ ႔စက္မွုလုပ္ငန္း Cambridge တကၠသိုလ္မွ ပံုနိပ္ျခင္း USA 2002

(llmyanmar.org) Prairie Fire ရဲ့ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း စတာလင္ နယ္ ေျမ အတြင္းမွ ေရြွေရာင္ လူဟာ ဆိုဗီယက္ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမွ ရွဳပ္ေထြးေသာဝိ ေရာဓိမ်ားကို ေဖာ္ျပပါတယ္ အထူးသျဖင့္ မိန္းမမ်ားသို ့ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႀကည့္ရွဳ တာပါ သူမဟာ သူတို့ ေတြႀကားထဲက အခက္အခဲ သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုေတြကိုေဖာ္ထုတ္ျပီး သူတို့ေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာယူနစ္ ေတြ ေပၚက ပါတီ ရဲ ႔အခ်က္အခ်ာ ေတြကိုလိုခ်င္… Continue reading

ဌာနခ်ဳပ္မွ ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸစြမ္းရည္ဟာ စိတ္တူသ ေဘာတူျဖစ္တဲံ့နိင္ ငံ ေရး သ ေဘာတရားမဟုတ္ပါဘူး

(llmyanmar.org) စစ္မွန္ေသာကြန္ျမဴနစ္လွဳပ္ ရွားမွုေအာက္မွာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ဟာ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းကိုခံရပါတယ္ မက္စ္ဝါဒီဟာပထမဆံုးေပါင္းစည္းမွုျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာအလံုးစံု ေတာ္လွန္ ေရးရဲံ ဆန္းစစ္မွုကို သိပံၸပညာကိုအားျဖည့္ေပးျပီး ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို ေရာက္ ရွိေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္ မက္စ္ လီနင္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္ခ်ိဳးဖ်က္မွုတစ္ခုပါ မက္စ္ဝါဒီ လီနင္ ဝါဒီ ဟာ ထိန္းသိမ္းထားတဲံ့ပစၥည္းမဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အစလွုိင္းလံုးရဲ႔ ယူနီဗာဆယ္သင္… Continue reading

စိတ္ သ ေဘာထားႀကီးျခင္းဟာ အနိင္ ယူမွုမ်ားနဲံႏွစ္တစ္နစ္ ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳ လုပိပါလိမ့္မယ္

အခုဟာနစ္သစ္ပါ က်ြန္ေတာ္တုိ့မွာ ႀကီးမားတဲံ႔ အရမ္းႀကီးမားတဲ႔အစီအစဥ္ ေတြ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ လွုပ္ ရွားရုန္းကန္ ေနပါတယ္ အရာအားလံုးဟာ ေနရာမွာ ရွိျပီးက်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အလုပ္မွာအရည္အ ေသြးဆိုင္ ရာခုန္မ်ား ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္မွာပါ ဘာပဲျဖစ္ ျဖစ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔ အကူအညီကိုလိုအပ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေမးျမန္းျခင္းကို မုန္းတယ္ ေတာင္းပန္ ရျခင္းကို မုန္းတယ္္ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔ကူညီမွုကုိလိုအပ္တယ္… Continue reading

နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီမ်ားဟာ ဗီယက္နမ္ အီရတ္စသည့္ နိင္ ငံေတြမွာသတ္ျဖတ္ျပီး အံဒီလူမဆန္ မွုကို ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္

(llmyanmar.org) သိပ္ မႀကာေသးတဲံ ႔ ၂၀၀၉ခုနစ္ မွ ေလ့လာမွုအရ အ ေမရိကန္အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းရဲ႔ ဗီယက္နမ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွုတစ္ခု နဲ႔ ဗီယက္နမ္ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးရဲ႔အစီရင္ ခံစာတစ္ ေစာင္ အရ ကုုန္းတြင္းပိုင္းမွ မ ေပါက္ကြဲေသးေသာ ဗံုးမ်ားဟာ ဗီယက္နမ္ နိင္ ငံ ရဲ႔ ရွဳခင္းကို အမညး္စက္ခ် လ်က္ ရွိျပီး လြနိခဲ႔တဲံ႔ ၃၅ နစ္က… Continue reading

နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားဟာ ဆိုရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားျဖစ္ႀကပါတယ္

(llmyanmar.org) တတိယကမာ႓သားမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားကုိ ဆို ရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားလို ့ေခၚ ရျခင္း အ ေႀကာင္းျပခ်က္ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုို့ဟာ နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒိႏိုငိ ငံ ေတြမွာတစ္ကမာ႓လံုးအဆင့္ ေပၚမွာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမွဳ ရဲ႔အလယ္ဗဟိုျဖစ္ျပီး အရင္း ရွင္ ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ တဲံ ေခတ္မွာ ေနထိုင္ ေနပါတယ္ ခ်မ္းသာတဲံနိင္ ငံမ်ားဟာ ဆငိးရဲတဲ႔နိင္… Continue reading

ရုပ္ ရွင္္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း(Seth Rogen) (The Interview 2014)ရုပိ ရွင္

(llmyanmar.org) အင္ တာဗ်ဴး(Seth Rogen 2014)ဟာမ်ားစြာ အျငင္းပြားဖြယ္ ရာအရာတစ္ခုပါ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆို ေတာ့ အဲ ဒီရဲ့ ေျမာက္ ကိုရီးယားပံုစံသရုပိ ေဆာင္ မွုဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားအခုလက္ ရွိ ေခါငိးေဆာင္ ကင္ ဂ်ံဳအန္ ရဲ႔ မ်ိဳးရုိးနာမည္အလိုက္ ပါ ေသာ ေႀကာင့္ ျဖစ္ပါတယိ ဆိုနီမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဒီရုပ္ ရွင္ ကိုဖန္တီးသူျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားဆို င္… Continue reading

ေျမာက္ကိုရီးယားမွာမက္စ္နဲ႔လီနင္ ရဲ႔ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ဖယ္ ရွားျခင္း

(llmyanmar.org) ကာရယ္မက္စ္နဲံ႔ လီနင္ တို့ရဲ႔ ႀကီးမားေသာပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကို ကင္ အီဆြန္းေလးေထာင္ ့ကြက္ အ ေပၚ အျပင္ သို ့ေငးစိုက္ ႀကညိ့ ေန ရတဲ႔ ပံုစံ ေျမာက္ ကိုရီးယားနိင္ ငံ ျပံဳးယမ္းမွာ အသံုးျပဳခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါ ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြဟာ အ ေရးႀကီးတဲံ ႔ အခမ္းအနားေန ရာမ်ိဳးေတြမွာ ဖယ္ ရွားခံရတယ္လို… Continue reading

Permalink

တတိယကမာ႓မွေတာ္လွန္ ေရး ပထမကမာ႓မွခုခံျခင္း (llmyanmar.org) ပထမကမာ႓ဟာ အခုအခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ ရာ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွ မရွိပါဘူး အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွာ သတိ ရွိစြာ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရြ႔ေျပာင္းခံ ရတဲ႔ လိင္ ဒါမွမဟုတိ ေယဘုယ် အားျဖင့္ တတိယကမာ႓မွပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကို ကူညီေထာက္ ပ႔ံရန္ အမ်ိုဳးသားအာရုံစိုက္မွုမ်ား… Continue reading

ယဥ္ေက်းမွုေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုစတင္ ျခင္း

(llmyanmar.org) ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ ျဖစ္ပါတယ္ အိုေဟာင္းေသာေမာ့ဆကိစ္တစ္ေယာက္ဟာ ေတာ့ သင္ ဟာ အခြင့္အလမ္းအတိုင္းအတာတုိင္းကို မခ်ိဳးျဖတ္နိင္ ပါဘူး ဒါေပမယ့္တစ္ခုကိုေတာ့ခ်ိဳးဖ်က္ နိင္ တယ္လို ့ ေျပာ ေနပါတယ္ သင္ ဟာ နံရံတစ္ခုဆီသို ့တစ္ခုဒါမွမဟုတ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ခ်ိန္းႀကိဳးမ်ားကုိခ်ည္ ေနာင္ ထားမည္ဆိုလ်ွင္ အဲဒါဘက္္မွ မရွိပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒီခ်ည္… Continue reading

ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ နစ္ပတ္လည္ ေန့

(llmyanmar.org) နို္ဝင္ ဘာ၇ ရက္ .၂၀၁၀ ဟာ ရုရွားေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ၉၃ နစ္ ေျမာက္ နစ္ပတ္လည္ျဖစ္ပါတယ္ ဒီ ေန့မွာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ ပထမ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေအာင္ ျမင္ မွု ကို ႀကီးက်ယ္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အရာ အျဖစ္ ေအာင္ ပြဲ ခံပါတယ္ ၁၉၁၇အလ်င္ အဲ… Continue reading

ညီမ်ွျခင္းနဲံတစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ေပါင္းစညး္မွုု

(llmyanmar.org) ခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံမ်ားရဲ႔ ဘဝကို လြယ္ကူ အဆင္ ေျပစြာေန ထိုင္ နိင္ တဲ႔လက္တစ္ဆုပ္စာ အလုပ္ သမား မ်ားကို ေျပာျပဖို ့ရန္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒိမ်ားဟာ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာ သူတို ့ေတြဟာ ႀကီးမားေသာ ဆင္း ရဲမြဲေတ ျခင္းကို ေႀကာက္ ရြံံ ေန တဲ႕ အဲဒါဟာ တန္ ျပန္ ေတာ္လွန္… Continue reading

အားေဟာင္းအားသစ္ ေတာ္လွန္ ေရးကိုအားသစ္သြင္းပါတယ္

(llmyanmar.org) က်ြန္ေတာ္တိို့ရဲ႔ ေရြ႔လ်ားလွုပ္ ရွားမွဳ ရဲ႔ သမိုင္းထဲက စစ္ပြဲအခ်က္အခ်ာက် ေသာ တစ္ခုျဖစ္တဲ ႔ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကို ပံုသစ္သြင္းတဲ႔ စစ္ပြဲထက္ သာလြန္တ႔ဲအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲမွု အတြက္အလုပ္ လုပ္ ရမယ္ ဥ ပ ေဒဆိုင္ ရာ နည္းလမ္းမ်ားဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ပုိေလးနက္ဖို့အတြက္ တိုက္ခိုက္ ရမယ္ ေတာ္လွနိ… Continue reading

မာ္႔ ရဲ႔ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ မ်ားမွ တခ်ိဳ႔ကို အလ်င္ အျမန္ ေလ့လာျခင္း

(llmyanmar.org) ေမာ္စီတုန္းကျပီးခဲ႔တဲ႔ ရာစုက ႀကီးမားေသာ ေတာ္လွန္ ေရးသမားျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ ေမာ္စီတုန္းကကမာ႓့ရဲ႔ ေလးပံုတစ္ပံုကိို နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒ အ ေႀကြးခ် ဝါဒီမ်ား နဲံ အရင္း ရွင္ ဝါဒီမ်ားရဲ ့လက္ ေအာကိ မွ ရုန္းထြက္ ဖိို ့ဦးေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္ တရုတ္ျပည္ဟာ မတ္တပိ ရပ္ထိုင္ ခဲ႔ျပီး ကမာ႓့လူဦးေရ ရဲ႔ ေလးပံုတစ္ပံုဟာ ေမာ့္ရဲ႔ ေတာ္လွန္… Continue reading

အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာရွိတဲံ႔ အမ်ားစု ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲံ ပတ္သက္ျ႔ပီး ရုိးရွင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား

(llmyanmar.org) အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုရဲ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူ မွဳအရ ၂၀၀၆ ခုနစ္ အလယ္အလတ္ အိမ္ေထာင္ စုတိုင္းဟာ ဝင္ ေငြ ေဒၚလာ ၄၈၂၀၁ ရွိပါတယ္ အသက္ ၁၄ နဲံ ႔၁၄ အထက္ အလုပ္လုပ္ႀကတဲံ႔အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု ရဲ ႔ အိမ္ေထာင္ စုတစ္စု ရဲ႔ ဝင္ ေငြဟာ ေဒၚလာ ၃၆၀၃၆… Continue reading

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ

(llmyanmar.org) ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ဆိုတာဘာလဲ အ ေျခခံက် ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆို တာဘာလဲ ?တခါ တစ္ ေလ တစ္ ေယာက္ မွ အ ေျခ ခံက်က် မသိဘူးဆိုတာကုိ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ေမ့ ေနတတ္ပါတယ္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားမ်ားဟာ ရြ႔ံေပ ေနတဲ႔ ေရ မ်ားသာ ရွိပါတယ္… Continue reading